บทบาทหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ วางแผนประสานงานการจัดนิทรรศการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  เผยแพร่ภาพข่าวและดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้การสนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้

  1. นางสาวอินทิรา พึ่งสุข        นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ                            ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
  2. นางสาวศรีนวล คอนเอม    พนักงานพิมพ์ออฟเซท ระดับ ส 3                       ประจำฝ่าย
  3. นายสถาพร บุณยประภา     ช่างศิลป์                                                             ประจำฝ่าย
  4. นายปอ  ยาโสภา                พนักงานราชการ  (เจ้าพนักงานธุรการ)               ประจำฝ่าย
  5. นายไพฑูรย์    เชือนเชื้อ     พนักงานราชการ                                                 ประจำฝ่าย
  6. นายนพดล  บุญสวน           พนักงานจ้างเหมา                                               ประจำฝ่าย
  7. นายพงศจักร บางหลวง      พนักงานจ้างเหมา                                               ประจำฝ่าย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s